Lô gan MB - Thống kê lô gan xổ số Miền Bắc từ 01/01/2010 đến 11/06/2023

Các bộ số Lô gan XSMB chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
09 19 lần 22/05/2023 24 (ngày)
01 14 lần 27/05/2023 24 (ngày)
32 13 lần 28/05/2023 26 (ngày)
74 13 lần 28/05/2023 36 (ngày)
80 13 lần 28/05/2023 20 (ngày)
94 12 lần 29/05/2023 23 (ngày)
60 10 lần 31/05/2023 22 (ngày)
78 10 lần 31/05/2023 33 (ngày)
87 10 lần 31/05/2023 23 (ngày)
96 10 lần 31/05/2023 28 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Max gan 28 24 22 31 34 23 27 23 23 24
Bộ số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 33 27 23 23 33 27 27 29 30 20
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Max gan 24 28 24 25 25 22 31 27 30 25
Bộ số 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 29 23 26 25 23 35 27 25 26 38
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Max gan 26 32 25 19 30 30 25 29 30 25
Bộ số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 26 26 24 25 22 42 23 30 35 23
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Max gan 22 22 28 30 25 29 29 24 20 32
Bộ số 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 22 25 22 36 36 22 24 25 33 23
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Max gan 20 24 26 27 29 32 28 23 21 23
Bộ số 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 23 25 23 23 23 28 28 25 24 26

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.

Hướng dẫn xem thống kê lô gan:

Giải thích thuật ngữ:
- Lô gan là gì: Lô gan là chỉ định những con lô lâu ra, gan (gan lì)
- Max gan là gì: Hay còn gọi là gan cực đại, gan cực đại nghĩa là trong khoảng thời gian của hệ thống xổ số từ trước đến nay thời gian lâu ra nhất là bao nhiêu ngày, thì sẽ được gọi là gan cực đại. (Cũng có thể chọn biên độ ngày để theo dõi theo ý mình)
(Đối với hệ thống xổ số 666, dữ liệu đến nay là rất lớn nên thống kê gan rất chuẩn)
 
- Bước 1: Chọn miền hoặc tỉnh cần xem
- Bước 2: Chọn khoảng thời gian cần xem (Từ ngày... đến ngày)
- Bước 3: Chọn biên độ gan
- Bước 4: Bấm vào nút: Xem thống kê
 
Ví dụ: Xem của Xổ số Miền Bắc
 
VD tôi chọn khoảng thời gian từ ngày 28/7/2018 đến ngày 25/9/2018, chọn biên độ gan là 10 và bấm xem thống kê 
  
Tôi sẽ có kết quả và diễn giải hiểu như sau:
 
1. Thống kê các bộ số chưa ra (lô gan) theo biên độ 10 ngày trở lên
 
- Bộ số 60: Số ngày chưa về là 10 ngày, ngày về gần nhất là ngày 15/9/2018, gan cực đại là 10 ngày 
- Bộ số 80: Số ngày chưa về là 10 ngày, ngày về gần nhất là ngày 15/9/2018, gan cực đại là 14 ngày 
....

2. Thống kê Max gan (Lô gan cực đại) của tất cả các bộ số

- Bộ số 00 Max gan là 11 ngày, bộ số 01 max gan là 8 ngày

Xem thống kê lô gan các tỉnh khác tương tự, Chúc quý vị và các bạn may mắn

>> Xem kết quả XSMB