Quay thử XSMN - Quay thử xổ số miền nam

Quay thử XSMN » chủ nhật, ngày 04/12/2022

Đà Lạt
Mã: DL
Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Nam chủ nhật ngày 27-11-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN Ngày 27-11-2022

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
41
67
64
G7
393
866
099
G6
3999
7833
3507
4571
6426
6705
9894
6614
2382
G5
4755
7982
2779
G4
79029
64450
26476
69380
22545
31289
50605
92509
34489
91645
04083
36567
12106
57238
83718
33166
23975
34395
07675
66466
07815
G3
61749
63393
36977
28973
70173
68901
G2
94224
56054
46402
G1
14090
42499
80214
ĐB
402338
515051
132764
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 7,5 5,9,6 1,2
1 - - 4,8,5,4
2 9,4 6 -
3 3,8 8 -
4 1,5,9 5 -
5 5,0 4,1 -
6 - 7,6,7 4,6,6,4
7 6 1,7,3 9,5,5,3
8 0,9 2,9,3 2
9 3,9,3,0 9 9,4,5