- +
Thống kê

Thống kê vị trí XSMB, 5 ngày trước 08/06/2023

Đầu 0 02
1 lần
06
1 lần
07
1 lần
Đầu 1 10
2 lần
11
1 lần
12
4 lần
13
1 lần
14
1 lần
15
1 lần
18
2 lần
19
1 lần
Đầu 2 21
2 lần
22
1 lần
23
2 lần
24
6 lần
27
2 lần
28
1 lần
Đầu 3 30
1 lần
33
1 lần
35
2 lần
37
1 lần
38
1 lần
Đầu 4 41
1 lần
42
1 lần
44
2 lần
45
1 lần
46
1 lần
47
1 lần
48
1 lần
49
2 lần
Đầu 5 53
1 lần
54
1 lần
57
3 lần
58
2 lần
59
1 lần
Đầu 6 60
3 lần
64
1 lần
67
2 lần
68
1 lần
Đầu 7 71
1 lần
72
1 lần
74
1 lần
76
1 lần
78
1 lần
Đầu 8 80
2 lần
82
3 lần
83
1 lần
84
2 lần
85
1 lần
86
1 lần
Đầu 9 90
1 lần
93
2 lần
95
1 lần
* Bấm vào số trong bảng thống kê để xem chi tiết vị trí cụ thể

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 8-6-2023

6TZ 10TZ 11TZ 12TZ 14TZ 15TZ

ĐB

13437

G.1

01318

G.2

28445

82535

G.3

71477

39624

54759

25625

23113

63826

G.4

4472

8981

7954

0986

G.5

5344

9805

4411

8024

3303

3715

G.6

934

777

592

G.7

66

88

48

31

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

KQXSMB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 7-6-2023

6SA 8SA 10SA 13SA 14SA 15SA

ĐB

40357

G.1

11456

G.2

44223

10852

G.3

46358

34034

66918

95949

25795

45788

G.4

9566

6046

0716

3577

G.5

0763

3222

6881

2226

9182

0024

G.6

014

056

738

G.7

17

72

69

82

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Xổ số MB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 6-6-2023

3SB 4SB 6SB 7SB 8SB 10SB

ĐB

83079

G.1

15731

G.2

32457

82498

G.3

53158

75486

27217

33818

63859

80647

G.4

3761

3762

1876

5343

G.5

2168

2834

1420

3322

2013

4508

G.6

425

236

119

G.7

70

90

07

34

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Kết quả MB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 5-6-2023

1SC 7SC 11SC 12SC 13SC 15SC

ĐB

00081

G.1

01905

G.2

71137

44821

G.3

88844

27295

04627

95334

72220

93683

G.4

7165

3883

2157

8958

G.5

9446

1015

2351

7270

6125

8146

G.6

757

450

720

G.7

28

92

48

79

5. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Xổ số MB » SXMB chủ nhật » XS MB ngày 4-6-2023

4SD 8SD 11SD 13SD 14SD 15SD

ĐB

04408

G.1

98155

G.2

29784

89293

G.3

39341

14393

11089

61352

00867

38422

G.4

2710

2069

7376

8015

G.5

2800

3282

3775

0197

7450

6606

G.6

870

440

693

G.7

64

73

67

90

6. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

XSMB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 3-6-2023

1SE 2SE 4SE 6SE 13SE 15SE

ĐB

00370

G.1

78005

G.2

16546

35426

G.3

15605

56082

31226

67812

04642

88608

G.4

2225

9739

3893

4075

G.5

4130

2099

9557

8041

9044

0883

G.6

679

741

845

G.7

08

65

40

83

7. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

XSMB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 2-6-2023

1SF 2SF 4SF 5SF 9SF 12SF 17SF 18SF

ĐB

71963

G.1

03825

G.2

76720

67605

G.3

83562

75355

08354

71442

30105

41776

G.4

0619

8323

0185

4008

G.5

2134

7958

9097

7851

7373

7684

G.6

307

353

763

G.7

16

34

19

29

8. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

XSMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 1-6-2023

1SG 3SG 5SG 7SG 8SG 15SG

ĐB

95921

G.1

60072

G.2

60772

42018

G.3

90528

85129

93364

58075

83241

77085

G.4

6817

1204

2635

4543

G.5

3317

1198

1200

4091

1777

7879

G.6

188

582

598

G.7

81

27

71

20