Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1

712

039

G.2

611

344

628

132

G.3

729

694

579

120

341

827

KK

009

795

289

664

675

218

971

317

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 712, 039 29 1.000.000
G.2 611, 344, 628, 132 79 350.000
G.3 729, 694, 579, 120, 341, 827 88 210.000
G.KK 009, 795, 289, 664, 675, 218, 971, 317 159 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 320 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3180 40.000

XS Max 3D thứ 4, 31/05/2023

G.1

799

797

G.2

614

100

703

884

G.3

957

140

507

969

758

481

KK

758

926

596

340

558

563

062

348

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 799, 797 40 1.000.000
G.2 614, 100, 703, 884 48 350.000
G.3 957, 140, 507, 969, 758, 481 71 210.000
G.KK 758, 926, 596, 340, 558, 563, 062, 348 106 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 14 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 291 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2636 40.000

XS Max 3D thứ 4, 24/05/2023

G.1

014

964

G.2

933

244

410

730

G.3

091

329

797

358

905

551

KK

351

420

168

500

588

891

004

539

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 014, 964 28 1.000.000
G.2 933, 244, 410, 730 50 350.000
G.3 091, 329, 797, 358, 905, 551 80 210.000
G.KK 351, 420, 168, 500, 588, 891, 004, 539 110 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 20 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 234 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2888 40.000

XS Max 3D thứ 4, 17/05/2023

G.1

888

412

G.2

865

369

686

240

G.3

212

679

885

254

782

834

KK

548

273

703

063

103

108

973

163

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 888, 412 46 1.000.000
G.2 865, 369, 686, 240 71 350.000
G.3 212, 679, 885, 254, 782, 834 210 210.000
G.KK 548, 273, 703, 063, 103, 108, 973, 163 134 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 292 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3114 40.000

XS Max 3D thứ 4, 10/05/2023

G.1

641

670

G.2

293

620

085

571

G.3

444

076

567

048

552

717

KK

283

702

934

628

129

029

781

124

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 641, 670 16 1.000.000
G.2 293, 620, 085, 571 42 350.000
G.3 444, 076, 567, 048, 552, 717 139 210.000
G.KK 283, 702, 934, 628, 129, 029, 781, 124 106 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 251 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2855 40.000

XS Max 3D thứ 4, 03/05/2023

G.1

118

004

G.2

482

505

307

706

G.3

461

940

180

698

275

628

KK

124

454

016

392

972

248

735

671

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 118, 004 27 1.000.000
G.2 482, 505, 307, 706 48 350.000
G.3 461, 940, 180, 698, 275, 628 73 210.000
G.KK 124, 454, 016, 392, 972, 248, 735, 671 78 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 13 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 262 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2580 40.000

XS Max 3D thứ 4, 26/04/2023

G.1

786

066

G.2

779

294

349

471

G.3

279

876

428

752

934

653

KK

510

377

198

294

414

236

700

356

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 786, 066 43 1.000.000
G.2 779, 294, 349, 471 59 350.000
G.3 279, 876, 428, 752, 934, 653 138 210.000
G.KK 510, 377, 198, 294, 414, 236, 700, 356 133 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 35 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 311 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3296 40.000

XS Max 3D thứ 4, 12/04/2023

G.1

200

968

G.2

970

301

043

327

G.3

137

334

834

193

364

394

KK

695

953

051

583

826

009

169

930

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 200, 968 53 1.000.000
G.2 970, 301, 043, 327 82 350.000
G.3 137, 334, 834, 193, 364, 394 81 210.000
G.KK 695, 953, 051, 583, 826, 009, 169, 930 128 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 36 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 390 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3015 40.000

XS Max 3D thứ 4, 05/04/2023

G.1

815

003

G.2

152

576

437

331

G.3

572

289

248

130

009

656

KK

029

061

929

661

544

047

001

588

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 815, 003 27 1.000.000
G.2 152, 576, 437, 331 146 350.000
G.3 572, 289, 248, 130, 009, 656 116 210.000
G.KK 029, 061, 929, 661, 544, 047, 001, 588 83 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 270 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2928 40.000

XS Max 3D thứ 4, 29/03/2023

G.1

571

805

G.2

846

553

355

608

G.3

675

043

735

089

058

555

KK

134

458

216

867

665

093

906

400

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 571, 805 24 1.000.000
G.2 846, 553, 355, 608 48 350.000
G.3 675, 043, 735, 089, 058, 555 93 210.000
G.KK 134, 458, 216, 867, 665, 093, 906, 400 97 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 5 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 24 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 212 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2774 40.000