Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1

183

305

G.2

615

355

503

190

G.3

261

235

374

507

090

509

KK

607

083

379

418

859

475

090

858

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1183, 305391.000.000
G.2615, 355, 503, 19068350.000
G.3261, 235, 374, 507, 090, 50965210.000
G.KK607, 083, 379, 418, 859, 475, 090, 858106100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G111.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK271.000.000
G.6Trùng 1 số G1321150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK313240.000

XS Max 3D thứ 6, 08/09/2023

G.1

621

002

G.2

928

600

734

844

G.3

908

762

591

479

125

696

KK

921

934

085

420

359

530

084

736

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1621, 002241.000.000
G.2928, 600, 734, 84449350.000
G.3908, 762, 591, 479, 125, 69681210.000
G.KK921, 934, 085, 420, 359, 530, 084, 73657100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3610.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK241.000.000
G.6Trùng 1 số G1329150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK266440.000

XS Max 3D thứ 6, 01/09/2023

G.1

155

035

G.2

167

832

562

338

G.3

843

709

487

258

153

190

KK

784

063

505

903

870

684

564

747

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1155, 03571.000.000
G.2167, 832, 562, 33839350.000
G.3843, 709, 487, 258, 153, 19056210.000
G.KK784, 063, 505, 903, 870, 684, 564, 74764100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G111.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK131.000.000
G.6Trùng 1 số G1287150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK262640.000

XS Max 3D thứ 6, 25/08/2023

G.1

207

574

G.2

941

473

149

810

G.3

799

217

800

979

067

090

KK

993

337

990

195

914

568

128

382

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1207, 574411.000.000
G.2941, 473, 149, 81078350.000
G.3799, 217, 800, 979, 067, 090194210.000
G.KK993, 337, 990, 195, 914, 568, 128, 382208100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G31610.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK311.000.000
G.6Trùng 1 số G1299150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK319740.000

XS Max 3D thứ 6, 18/08/2023

G.1

776

168

G.2

212

706

799

390

G.3

668

658

056

158

382

662

KK

275

307

800

429

200

433

266

728

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1776, 168891.000.000
G.2212, 706, 799, 39090350.000
G.3668, 658, 056, 158, 382, 662120210.000
G.KK275, 307, 800, 429, 200, 433, 266, 728105100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK251.000.000
G.6Trùng 1 số G1507150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK314040.000

XS Max 3D thứ 6, 11/08/2023

G.1

883

746

G.2

274

064

899

568

G.3

341

897

326

982

772

201

KK

001

424

121

998

368

647

456

930

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1883, 746261.000.000
G.2274, 064, 899, 56896350.000
G.3341, 897, 326, 982, 772, 20189210.000
G.KK001, 424, 121, 998, 368, 647, 456, 930179100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK271.000.000
G.6Trùng 1 số G1272150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK293740.000

XS Max 3D thứ 6, 04/08/2023

G.1

168

528

G.2

630

393

086

230

G.3

921

744

834

200

800

648

KK

217

283

452

522

512

261

584

780

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1168, 528491.000.000
G.2630, 393, 086, 23043350.000
G.3921, 744, 834, 200, 800, 64884210.000
G.KK217, 283, 452, 522, 512, 261, 584, 780123100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK421.000.000
G.6Trùng 1 số G1507150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK294540.000

XS Max 3D thứ 6, 28/07/2023

G.1

152

682

G.2

616

175

834

723

G.3

984

178

600

881

492

943

KK

196

204

959

854

504

770

703

573

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1152, 682251.000.000
G.2616, 175, 834, 72377350.000
G.3984, 178, 600, 881, 492, 94369210.000
G.KK196, 204, 959, 854, 504, 770, 703, 57390100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2340.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK241.000.000
G.6Trùng 1 số G1306150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK260940.000

XS Max 3D thứ 6, 21/07/2023

G.1

376

994

G.2

553

278

633

944

G.3

743

552

383

913

920

723

KK

085

111

608

080

311

790

134

892

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1376, 994561.000.000
G.2553, 278, 633, 944102350.000
G.3743, 552, 383, 913, 920, 723144210.000
G.KK085, 111, 608, 080, 311, 790, 134, 892128100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G.6Trùng 1 số G1269150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK277740.000

XS Max 3D thứ 6, 14/07/2023

G.1

606

633

G.2

980

952

485

072

G.3

756

046

356

081

127

628

KK

509

939

769

672

906

567

855

367

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1606, 633751.000.000
G.2980, 952, 485, 07280350.000
G.3756, 046, 356, 081, 127, 628124210.000
G.KK509, 939, 769, 672, 906, 567, 855, 367142100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G.6Trùng 1 số G1366150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK295440.000